شرکت سبز آفرینان جم پارسه(ساج)

موارد فنی تجهیزات و تاسیسات گلخانه

موارد فنی تجهیزات و تأسیسات گلخانه (گرمایش، سرمایش، تهویه، دی اکسید کربن، آبیاری، بستر کشت)

- اجرای سیستم مناسب تهویه براساس اقلیم منطقه و نوع محصول

- اجرای سیستم سایه انداز با توجه به اقلیم منطقه و نوع محصول

- اجرای عملیات پیشگیری از گسترش آفات وبیماریها، رعایت کلیه مفاد مقررات قرنطینه نباتی برای واحدهای تولید محصولات

گلخانه ای به ویژه پایه های وارداتی الزامی بوده،

* تعبیه اتاقک انتظار در محل ورودی گلخانه ها به همراه نصب فن دمنده قوی به منظور جلوگیری از ورود حشرات به داخل

محوطه گلخانه و تعبیه حوضچه ضدعفونی

* نصب توری های ضد حشره در دریچه ها

* نصب کارت های جذب حشرات

* نصب فیلترهای شنی در سر راه پمپاژ آب

* رعایت نور مناسب و ...

- استفاده از بسترهای مناسب با توجه به نوع محصول و نوع کشت (سیستم خاکی یا هیدروپونیک)

- استفاده از بسترهای مناسب و تعبیه زهکش مناسب بسته به نوع سیستم کاشت (خاکی، هیدروپونیک)

- رعایت شیب مناسب بستر کشت (شیب طولی و شیب عرضی)

- ضدعفونی اولیه بستر کشت با مواد مناسب و روش های مناسب براساس استانداردهای موجود

- تسطیح مناسب بستر

- اجرای سیستم های نوین آبیاری مناسب با نوع محصول و نوع کشت (سیستم خاکی یا هیدروپونیک)

- تعبیه سیستم های گرمایشی مناسب با توجه به اقلیم منطقه و نوع محصول و سطح گلخانه

- تعبیه سیستم های سرمایشی مناسب با توجه به اقلیم منطقه و نوع محصول و سطح گلخانه

مساحت ابنیه مورد نیاز متناسب برای یک واحد گلخانه 3000 متر مربعی  

حداکثر 15 مترمربع

مساحت تاسیسات، انبار و هانگار ماشین آلات

حداکثر 15 مترمربع

مساحت سردخانه

حداکثر 15 مترمربع

مساحت دفتر کار و ساختمان مدیریتی

حداکثر 10 مترمربع

ساختمان نگهبانی و کارگری

حداکثر 10 مترمربع

سالن سورت و بسته بندی

حداکثر 5 مترمربع

سرویس بهداشتی

حداکثر 150 مترمکعب

استخر ذخیره آب

 

عمق استخر : حداقل 2 متر م یباشد.

- برای گلخانه های تولید گیاهان آپارتمانی سردخانه نیاز نمی باشد.

سیستم گرمایشی

تعبیه و استفاده از انواع سیستمهای گرمایشی مناسب و مطمئن ذیل باتوجه به اقلیم منطقه ، نوع محصول و سطح گلخانه (با رعایت سوخت مناسب و قابل دسترسی)ضروری می باشد:

- هیتر یا کوره های دمنده هوای گرم

- سیستم حرارت مرکزی با لوله های آب گرم (سیستم با آب گرم و سیستم با بخار آب)

- پاگرمائی و پاسرمائی

استفاده از پرد ههای ذخیره کننده انرژی داخل گلخان هها (جهت جلوگیری از بازتاب و انعکاس حرارت داخل گلخانه به بیرون به خصوص در شب و روزهای سرد و ابری)

- استفاده از انرژی های نو مثل انرژی زمین گرمائی، انرژی حرارتی خورشیدی و ...

- سیستم های حرارتی موضعی (بخاریهای کونوکسیونی یا همرفتی، بخاریهای تابشی با انرژی های پائین، بخاریهای گازی،

بخاری های با سوخت فسیلی و ....)

تذکر 1 : در صورت استفاده از موارد فوق الذکر رعایت کلیه مسائل زیست محیطی و اثرات آلوده کنندگی داخل گلخان هها از نظر

تولید گازهای سمی و 000 الزامی است.

تذکر 2: مخزن سوخت و لوله انتقال سوخت حتی المقدور باید در محیط سرپوشیده بوده تا (منجمله زیرخاک و غیره) در برابر سرما و یخ زدگی کاملاً محافظت شود.

تذکر 3: در گلخانه هایی که مجهز به سیستم گاز رسانی هستند، به دلیل کاهش فشار و قطع گاز تعبیه مخزن گازوئیل در گلخانه الزامی است.

تذکر 4: نصب ژنراتور (دستگاه مولد برق) در گلخانه ها الزامی است.

سیستم سرمایشی

با توجه به اینکه در تابستان دمای داخل گلخانه اغلب10 تا 13درجه بالاتر از دمای بیرون گلخانه است. بنابراین بررسی مسائل مربوط به سیستم سرمایشی حائز اهمیت می باشد. در نتیجه تعبیه و استفاده از سیستم های سرمایشی ذیل متناسب با اقلیم منطقه، نوع محصول و سطح گلخانه الزامی است:

- سیستم های سایه اندازی (پرده های سایه انداز، رنگ آمیزی پوشش گلخانه، سایه دادن با آب آهک و ... ) در صورتیکه پرده های سایه انداز کفایت نماید، رنگ آمیزی توصیه نمی شود.

- سیستم پنکه و پوشال

- سیستم تهویه (پنکه های خارج کننده هوا، دریچه های جانبی و دریچه های سقفی)

- سیستم مه پاش (فوگر)

- سیستم آب پاشی سقفی گلخانه ها

(Fan and Mist) - سیستم فن و مه پاش

- سایر سیستمهای استاندارد و با بازدهی مناسب و ....

سیستم تهویه

اجرای سیستم مناسب تهویه براساس اقلیم منطقه و نوع محصول و متراژ گلخانه ها به شرح ذیل می باشد :

- سیستم تهویه با حرکت طبیعی هوا (دریچه های سقفی، در مناطق بادخیز دریچه های تهویه باید در خلاف جهت باد غالب باز شوند).

- سیستم تهویه مکانیکی (دریچه های جانبی دستی و موتوری جهت باز و بسته کردن پنجره ها)

- سیستم تهویه با پنکه ( برای ورود هوای تازه به داخل گلخانه )

- سیستم تهویه با فن جت

- سیستم پنکه خارج کننده هوای گلخانه به بیرون (در خلاف جهت باد غالب منطقه نصب می شود).

سیستم تأمین کننده دی اکسید کربن

جهت تأمین مقدار CO 2 مورد نیاز محصولات گلخانه ای می توان از دستگاه مولد دی اکسید کربن با سوخت های مناسب قابل استفاده نمود. CO دسترسی (ترجیحاً گاز) و یا در مواقع بحرانی از کپسول گاز 2

سیستم های آبیاری

کم آبی یا پر آبی هر کدام به نوبه خود باعث کاهش عملکرد محصول خواهد شد. لذا استفاده از روشهای مدرن آبیاری، زمان مناسب برای آبیاری و مقدار مناسب آب در گلخانه ها ضروری می باشد.

الف - کیفیت آب آبیاری شامل

آب PH -

- سطح بیکربنات

- شوری

- سطح یون های مسمومیت زا برای گیاه

- باکتری ها و قار چها

- خزه ها

حداقل کمیت آب مورد نیاز کش تهای گلخانه ای (هیدرومول) بسته به  نوع محصول و سیستم آبیاری 0.7 لیتر در ثانیه به ازای هر هکتار بدون سیستم فن و پد و با این سیستم 1 لیتر در ثانیه پیشنهاد و برآورد میگردد.

ب) روشهای آبیاری در گلخانه

علیرغم اینکه روش های متعدد آبیاری توسط گلخانه داران اعمال م یشود لیکن در راستای افزایش راندمان آبیاری و رعایت اصول اولیه گلخان هداری که مدیریت منابع آب در شرایط کم آبی می باشد. تاکید می گردد در کشتهای گلخان های از روشهای نوین آبیاری نظیر آبیاری تحت فشار استفاده گردد و اجرای موراد ذیل مد نظر قرار گیرد.

- نصب منبع تامین آب

- استقرار سیستم پمپاژ و کنترل مرکزی

- سیستم توزیع

- اندازه گیر ها و سنسورها

- سیستم فرمان و قدرت

معیارهای مهم انتخاب و طراحی سیستم آبیاری در گلخانه به خصوص آبیاری قطر های برای محاسبه حجم آب مورد نیاز گلخانه عبارتند از: دور آبیاری، ساعات آبیاری، نوع و تعداد قطره چکا نها، آرایش شبکه آبیاری قطر های، انتخاب لوله و قطر لوله ها، سیستم های تصفیه آب و زهکشی در گلخانه و به منظور خروج آب اضافی حاصل از آبیاری.

موارد فنی بستر کشت

بستر کشت به دو صورت خاکی و بدون خاک بوده و موارد ذیل باید در آن رعایت گردد.

- در کشت خاکی بستر باید دارای بافت مناسب همراه با ماده آلی کافی برای رشد گیاه باشد.

- درکشت خاکی باید پیش از کشت، بستر، تحت نظر مسئول فنی و مهندس ناظر ضد عفونی گردد.

در کشت بدون خاک خصوصیات شیمیایی بستر، متناسب گیاهان گلخانه ای باشد

مخلوط های بسترهای کشت بدون خاکی، مناسب با گیاه مورد نظر باشد.

مهم ترین پارامترهای تاثیر گذار PH و EC در بسترهای کشت برای گیاهان گلخانه ای رعایت گردد

بسترهای کشت باید از زهکش مناسب برخوردار باشند.

- بسترهای کشت حتی المقدور از داخل کشور و از نزدیکترین منابع اولیه آن تامین گردد.

- بسترهای کشت بدون خاک که از منابع آلی گیاهی تهیه می گردد بصورت کمپوست شده باشند.

تبصره: در کشت هیدروپونیک رعایت استانداردها و دستورالعمل های بهداشتی در خصوص استفاده بهینه از عناصر ماکرو و میکرو الزامی می باشد.

 

شرکت سبز آفرینان جم پارسه ( ساج)

شرکت ساج  در راستای شعار اصلی خود "کشاورزی پویا فقط با کشاورز آگاه" و رفع معضلات و کمبود ها خدمات زیر را ارائه می نماید:

ارائه خدمات فنی – مشاوره ای و پیمانکاری کلیه مراحل گلخانه تجاری از ابتدا تا انتها بر اساس موقعیت جغرافیایی محل احداث گلخانه، نوع محصول، میزان سرمایه گذاری و استانداردهای نظام گلخانه ای کشور و استاندارهای طراحی گلخانه امریکا (NGMA)

احداث انواع گلخانه های تک پوش ، دو پوش تحت فشار ، طرح اسپانیایی ، گوتیک یا گنبدی  ، خاکی و هیدروپونیک به همراه تجهیزات و تاسیسات گرمایشی – سرمایشی مانند کوره های هوای گرم، بویلر یا سیستم آب گرم، گرمایش تابشی، جت هیتر، فوگر، فن و پد

مشاوره فنی و مهندسی کشت هیدروپونیک و گل های شاخه بریده (لیلیوم ، رز هلندی )، صیفی جات ( خیار ، کوجه فرنگی ، فلفل ) ، آلوئه وا  در گلخانه

احداث انواع گلخانه خانگی با اهداف آموزشی ، تفریحی و اقتصادی

 توزیع نهاده های کشاورزی ( بذر ، کود ، کوکوپیت ، پرلایت و . . . . )

تغذیه تخصصی گیاهان آپارتمانی با انواع کود های ساج

آدرس: خراسان رضوی – مشهد – بلوار احمد آباد – بین عدالت و محتشمی – پلاک132

تلفن :   05118468599         

فکس:  05118468601  

همراه:    09158095675     و      09154753013

ایمیل:  saj43051@yahoo.com 

 

گلخانه تجاری

گلخانه خانگی

آلوئه ورا

تغذیه گیاهان

محصولات و خدمات

درباره ما

ارتباط با ما

صفحه نخست

 

+ شرکت سبزآفرینان جم پارسه ; ٤:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٥/۱۸
comment نظرات ()